دانلود پروژه مسكوني hollain hof ( طراحي معماري1 )

دانلود پروژه مسكوني hollain hof ( طراحي معماري1 )

دانلود پروژه مسكوني hollain hof ( طراحي معماري1 )

يك مجتمع ( خانه ) گروهي است كه در مركز (گنت ) واقع شده است . هدف از اين طرح به وجود آوردن يك مكان آرام ، جذاب و با كيفيت در اطراف شهر است . كه با امروزه كردن طرح مسكوني قديمي (رايج ) به وجود مي آيد . در نتيجه اين بخش عمومي به خصوصي ، باز به بسته و مقياس بزرگ به مقياس كوچك تبديل مي شود .

منزل ها به دو نوار باريك گروه بندي شده اند كه يكي از آنها رو به خيابان و ديگري رو به رودخانه مي باشد . هر يك از اين بخش هاي باريك داراي 15 بلوك  با 10 الي 8 منزل مي باشد . و يك حياط بزرگ بين اين بخش هاي باريك وجود دارد . و يك بخش بزرگ در زير زمين است كه كه با خيابان رو به حياط ارتباط دارد و به خانه ها دسترسي دارد كه داراي حياط خصوصي  مربوط به خودشان است .

خانه هاي طبقات پايين داراي اتاق خواب هايي در طبقه همكف كه ناحيه زمان روز در طيقه اول هستن كه مي توانند از بالا ميدان را ببينند .  ( منظور از اين جمله آن مي باشد ناحيه روز همان اتاق هاي شامل مي شود كه در ساعت هاي روز از استفاده مي شود . ) و آپارتمان ها در طبقه بالا تر از طريق پله كان هاي بيروني بزرگ بر پشت بام ها دسترسي پيدا مي كنند . روي هم رفته اين طرح (پروژه ) يك گوناگوني و تنوع زيادي را در خانه ها و در يك سري تنديس ها به وجود آورده است و هر يك داراي هويت مخصوص به خودشان است .

ديوار هاي حياط داراي رنگي بتني و آجري رنگ و از پيش ساختن . و پوشش بلوك ها از چوب سدر است و يا اينكه خاكستري تيره رنگ مي باشد . وسبب تقويت پايه ستون مي شود . و همان طور كه زمان مي گذرد چوب سدر خاكستري مي شود . (  با گذشت زمان رنگ چوب به سدر خاكستري تبديل مي شود. ) براي يكي از قرفه هاي داخل حياط كودكستان است و يك كراژ زير زميني در پايين بلوك هايي است كه رو به خيابان مي باشد . و برخي از خانه رو به خيابان مي باشد . كه از طريق يك پيشخوان ستون دار (رواق) در طبقه اول مي توان به آن دسترسي پيدا كرد . و اين نما به مقياس پيچيده و ويژگي هاي آن تاكيد دارد .

...

 

نوع فایل : WORD

تعداد صفحه : 22