دانلود پروژه مقدمات طراحی معماری بررسی پله

دانلود پروژه مقدمات طراحی معماری بررسی پله

دانلود پروژه مقدمات طراحی معماری بررسی پله

مقدمه :

طراحی معماری پیوسته به روشهاو سیستم هایی نیازمند است تا پاسخگوی یک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسیله معمول دسترسی در بین طبقات ساختمان است.

به طور کلی در عالم مهندسی ساختمان وسازه های مختلف پله نقش حساس وتعیین کننده ای دارند به طوری که درون آن هیچ سازهای را نمی توان تصور کرد که مورد استفاده قرار گیرد

. پله ها را طوری باید ساخت که امکان دسترسی آسان، راحت وساده را به بالا و پایین فراهم سازد. همچنین بالا رفتن از پله ها که برای اشغال سطح کمتری از کف در فضایی محدود متراکم می شوند نباید پر زحمت ودشوار باشد.

از طرف دیگر نقش حیاتی پله در بر قراری ارتباطات بین واحدهای مختلف ساختمانی خصوصا از نظر ارتفاعی انکار ناپذیر بوده ، به طوری که تقریبا بدون آن هیچ گونه ارتباط ارتفاعی میسر نمی باشد. در این مجموعه سعی شده خصوصیات ساختاری و زیبا شناسی پلکان از قبیل انواع پله ها، نور پردازی، تناسبات و... در نظر گرفته شود.

در ابتدا در مورد انواع پله ها بر اساس پلان ها، جنسیت وکاربری آن صحبت می شود . سپس مطالبی راجع به سیستم های ساختاری در اجرا نصب وجنسیت انها آورده شده است. هم چنین در مورد فضای پله و محاسبات در طراحی واستانداردهای پله نیز بحث می شود.

تعریف پله:

پلکان وسیله معمول دسترسی در بین طبقات ساختمان است . پلکان را باید طوری ساخت که امکان دسترسی آسان، راحت، ساده و ایمنی را توسط آن به

بالا و پایین فراهم سازد.

پله به عنوان یک عنصر ارتباط عمودی نقش بسیار مهمی دارد در موقع پایین یا بالا رفتن از پله نقطه دید ما نسبت به فضا دائم تغییر می کند و همین حرکت نوعی کنجکاوی را در ما ایجاد می کند و این سوال که در پایین (یا بالای )پله چه چیزی در انتظار من است؟ پله نیز علاوه بر خاصیت کاربردی دارای یک جنبه قوی روانشنا سی و نمادین است و از این جهت می تواند با در شباهت داشته باشد . پله راهی به بالا، به جایی برتر از مکان زندگی دنیوی است . پله وسیله ای برای عروج است، صعود را باید پله پله طی کرد . عبدالحسین زرین کوب ، نویسنده معاصر ایرانی در کتابش ملاقات و رسیدن به پله پله طی می کند . به این ترتیب پله می تواند وسیله ای برای القا و بیان عظمت در معماری باشد

اگر بخواهیم نگاهی به تاریخچه پله بیندازیم، ابتدا از نردبان شروع می کنیم که او لین پلکان و کوتاهترین راه ارتباطی بین دو مکان غیر هم سطح است، که به علت یک سری مشکلات خاص خودش فاقد کیفیت فضایی یا معماری مناسب است.

عملکرد یک پلکان شکل آن را معین می سازد و در ضمن به فضای در برگیرنده اش شکل می بخشد . در شکل دادن به یک پلکان مسائل مختلفی از جمله مسیر گردش پلکان. نیاز آن به یک کاج پله -معمولاٌ عمودی -محل مناسب پلکان در نقشه همکف، ساختمان و مصالح سهیم اند.

ونوع کارایی پله در دوره های مختلف:

پلکان مارپیچ سبک رومانسک به صورت ا ستوانه ای بود که تورفتگی خاصی را...

فهرست :

فهرست :

_ مقدمه

_ انواع پله

_ تعریف پله: الف )فرم ب ) جنس ج)کاربری

_اجزای پله: اتف)سیستم ساختاری پله   ب)جنسِت ج)بست و اتصالات
- نقش پله:   الف )كالبدي (نقش فيزيكي ) ب   ) محتوايي(مفا هيم حسي)

_ فضای پله:

اتف ) نور د) سازماندهی در فضا   و) رنگ ب )دیوار     ز)ستون ج)زیر پله    ز)پنجره 
_ استانداردهای پله

_ امنیت در پلکان

_تناسبات پله

_بناهای پلکانی  

_آثار چند معمار بزرگ    

_چند نمونه عکس پله از سطح مشهد

 

نوع فایل : WORD

تعداد صفحه : 78