دانلود پروژه ارتباط ورزش با ماساژ

دانلود پروژه ارتباط ورزش با ماساژ

دانلود پروژه ارتباط ورزش با ماساژ

مقدمه: چرا ماساژ؟

ماساژ براي خانواده و دوستان شما، مادر بزرگها، كودكان و براي تمام كساني است كه دوستشان داريد. ماساژ از لحاظ جسمي براي كمك به اشخاص و مراقبت از آنها و به طور كلي براي تمام افرادي است كه احساس مي كنيد مي توانيد با آنها در عمل مراقبت جسمي شريك شويد.

ويژگي خاص ماساژ، در برقراري ارتباط بدون كلامي است كه در ذات خود، عملي غيرعادي نيست. براي مثال، ما اغلب سعي مي كنيم كساني كه در اطرافمان زندگي مي‌كنند، بدانند دوستشان داريم؛ با آنها همدردي مي كنيم و قدرشان را مي دانيم. وقتي فردي براي اولين بار به خوبي ماساژ داده مي شود، وارد نوعي حالت جسمي- رواني مي‌گردد كه توصيف آن مشكل است. همچون لحظه وارد شدن به اتاقي كه در آن تا به آن لحظه، قفل و از ديد پنهان بوده است. كساني با اين حالت آشنا هستند كه نوعي از مديتيشن[1] روزانه را تمرين مي كنند. هرچند لزومي ندارد كه ماساژ دهنده در اين مرحله توقف كند. او هرچه بيشتر بتواند آگاهي رو به افزايش ماساژ گيرنده را دريابد، به همان ميزان مي تواند نيروي دروني و تجربه اش را منتقل كند. كمترين تماس، تبديل به بيان مي شود؛ مانند طرحي با قلمي مناسب روي كاغذ حساس. پس ماساژ، القا كننده اعتماد، يكدلي و احترام، بدون به زبان آوردن سخن و به وسيله حسي صرفاً جسمي است. زيرا اين لحظات مي توانند با احساسي از كمال بيان شوند و هرگز، هيچ كلامي با آن برابري نخواهد كرد.

براين اساس، ماساژ عملي ساده است كه ما را به درون خويش نزديكتر مي سازد. دستهاي شما قادرند اين احساس را به ديگران منتقل كنند. ياد بگيريد به نيروي دستهايتان اعتماد كنيد. آنها زودتر و بهتر از هر كسي به شما خواهند آموخت كه ماساژ چيست.

(داونينك، 1377، ص1)


 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

تعاريف

ماساژ

حركت درماني

تربيت بدني سنتي

بازتاب درماني


تعريف ماساژ

ماساژ يكي از قديمي ترين، مفيدترين و آسانترين نوع درمان براي تسكين درد و ساير نشانه هاي بيماري و آسيب است. از اين روش درماني به كرات براي افزايش گردش خون به يك قسمت مبتلا، كمك به تخليه ترشحات ناحيه ديگر، شل كردن عضلات و كم كردن احتمال تحليل رفتن عضلاني استفاده مي شود.

ماساژ همچنين در درمان آرتريت ها، پيچ خوردگي ها، كبودي ها و درد ناشي از كشش ساكرو ايلياك و در بسياري از حالات ارتوپدي از جمله مشكلات كمر مفيد است. در ماساژ درماني، حركات منظم با استفاده از اعمال فشار و مشت و مال دادن به كار مي رود. بنابراين، فقط بايد توسط يك فرد تعليم ديده حرفه اي انجام شود.

در طب فيزيكي يا ورزشي، ماساژ درماني مي تواند براي تسكين درد، شل كردن عضله تحت فشار، بهبودي گردش خون و كاهش التهاب مورد استفاده قرار گيرد. اگر شما مسئول انجام هر  نوع تكنيك ماساژ هستيد اصول اساسي وجود دارند كه بايد آنها را به كار ببريد. از جمله اين كه هرگز اجازه ندهيد ماساژ موجب درد بيمار شود. شخص را در يك وضعيت راحت قرار دهيد. طي درمان از قسمت مبتلا حمايت كنيد. از حركات موزون، آهسته و يكنواخت استفاده نماييد. حداكثر تماس دست با پوست را حفظ كنيد.

در ترجمه اين كتاب سعي بر آن بوده است كه ضمن امانت داري، حتي الامكان تمام اصطلاحات به فارسي برگردانده شود تا مطالعه آن براي افراد غير حرفه اي نيز قابل استفاده باشد. اميد است اين اثر ناچيز مورد عنايت پزشكان، متخصصين طب فيزيكي، پرستاران و فيزيوتراپيست ها قرار گرفته و اينجانب را از نظرات ارزشمند خود بهره مند فرمايند.

(مترجم ماهرخ گلچين، 1379)

تعريف ماساژ

يكي از روشهاي درمان بيماران كه قرنهاست مورد استفاده قرار دارد و برخي از متخصصان به آن، همچون اولين شكلهاي درماني مي نگرند. ماليدن يا نوازش كردن بخش آسيب ديده يا دردناك است كه اصطلاحاً ماساژ ناميده مي شود. امروزه كه پزشكي جنبه، علم مطلق يافته است، ماساژ بيش از پيش بخشي از درمان پزشكي محسوب مي شود و معمولاً بيماران آن را با رضايت خاطر مي پذيرند.

ماساژ قديمي در اعصار كهن سنتي براي بهبود بخشيدن به عملكرد ورزشكاران بود. اينگونه كاربرد در رساله هاي بقراط جالينوس ديده مي شود. جالينوس 18 نوع ماساژ مختلف از جمله ماساژ نرم، سخت، متوسط، آماده كننده و برگشت به حالت اوليه را از يكديگر متمايز ساخته است و بيان مي دارد كه مي بايست از شرايط بدني ورزشكار آگاهي كامل داشته باشد، نقاشي هايي از يونان باستان در دست است كه مالش پشت و سينه، بوكس بازان، ماساژ و ترآشيل دونده ها و ماساژ عضله ساق پا را نشان مي دهد.

يكي از دانشمندان يوناني به نام ديم ماساژ را به عنوان يكي از بخشهاي عمده، مراقبت از ورزشكاران توصيف مي كند. در اين زمينه در كتاب «تاريخ جهاني ترتيب بدني و علوم ورزشي» از حمام گرم و حمام آفتاب هم ياد كرده است. وي همچنين نتيجه مي گيرد كه ماساژ ورزشي در آن دوران، تقريباً 500 سال پيش از عصر جديد، بسيار متنوع و شامل كاربرد ابزارهاي گوناگون و تركيب ماساژ با ساير روشهاي درماني بود.

قابل توجه آن كه ماساژ تقريباً همواره همراه با ژيمناستيك سبك فعال و تمرينهاي تنفسي انجام مي گرفته است. در يونان باستان نظام متعادلي بين ژيمناستيك و ماساژ برقرار بوده است. واژه، ماساژ از واژه، لاتين ماسين مشتق شده است كه تقريباً معني «مشت و مال» مي دهد ابزار واقعي انجام ماساژ دست حساس و جستجوگر و درمانگر است. ماساژ به وسيله مردمان دنياي قديم نيز شناخته شده و بكار گرفته شده است. مصريان، ايرانيان، روميان، ژاپني ها و چيني ها نيز با كاربرد آن آشنا بوده اند. احتمالاً در سده هاي ميانه، تحت نفوذ عقايد منفي ديني آن زمان، زمينه شناخت بدن انسان منسوخ شده بود. تنها در عصر جديد، تقريباً از 100 سال پيش ماساژ دوباره رايج شده است.

(كاشف، 1376، ص14)

انستيتوي مركزي ژيمناستيك در 1813 در استكهلم تاسيس شد. يكي از مربيان ژيمناستيك اهل سوئد، به نام پي.اج.لينگ در آنجا تدريس مي كرد و ماساژ تخصص او بود. برحسب تفسير او، ماساژ دومين شاخه ژيمناستيك محسوب مي شود. از آن زمان به بعد، شمار  فزاينده اي از پزشكان پژوهش علمي خود را به اثرات ماساژ اختصاص داده اند متركز، ولگر و همكاران سهم عمده اي در اين پژوهشها داشته اند. فيزيوتراپيستها و ماساژ دهنده ها نيز به گردآوري و نشر نتايج اين پژوهشها اقدام كرده‌اند.

مولفان ياد شده در رساله هاي علمي و فراواني درباره ماساژ قديمي كه مبتني بر روشهاي ويژه امروزي ماساژ است، نوشته اند،  نتايج بدست آمده، ابداً يكنواخت نبوده و پاره اي از آنها به تدريج منسوخ شده اند. بهترين روش شناخته شده، ماساژ امروزي ماساژ بافت پيوندي است كه براساس قطعه نگاري موضعي بدست و بازتاب احشائي ماهيچه اي انجام مي گيرد. اين روش توسط كهلروش، ديك و تريچ- لوپ ايجاد شده و شالوده، آن پژوهش متخصصان انگليسي و مكينزي بود.

(كاشف، 1376، ص14)

ولگروكراس در سال 1953 ماساژ ضريع استخواني را بوجود آوردند و در اهل دانمارك مبتكر شيوه زهكشي دستي لنف بود. شيوه هاي ماساژ ديگر نيز قابل ذكر است ولي در حيطه اين كتاب كه در درجه اول به جراحتها و آسيبهاي ورزشي اختصاص دارد، نمي باشد. روشهاي امروزي ماساژ تلفيقي از مفيدترين عناصر درماني است.

بخشي از ماساژ قديمي ارزش بيش از حد و بخشي از آن نادرست است، كم ارزش محسوب شده است، اين نوع ماساژ در نتيجه كوشش دانشمندان و متخصصان از تيرگي دهه هاي گذشته بيرون آمده است و امروز مقام برجسته اي در پيشگيري، درمان و توانبخشي احراز كرده است.

(كاشف، 1376، ص15)

پيرامون ماساژ

ماساژ به عنوان قديمي ترين و طبيعي ترين هنر شفابخشي در دوران كودكي، در ميان اكثر فرهنگ هاي سراسر دنيا، به منظور كمك به بهبود، تحريك، تسكين اطفال و همچنين كمك به انواع بيماري هاي افراد بزرگسال، مورد استفاده قرار مي گرفته است. در سرتاسر مشرق زمين، ماماهاي شرقي مادران را ماساژ مي دهند و مادران كودكانشان را ماساژ مي دهند، از آرايشگران كه سر مشتريانشان را ماساژ مي دهند گرفته تا متخصصان بازتاب درماني كه كف پاي سوژه هاي خود را ماساژ مي دهند، همگي از اين عامل شفابخش استفاده مي كنند. از ماساژ بعنوان يك عامل مرسوم در زندگي روزانه جهت شفابخشي، تقويت و آرامش براي زنان و مردان در تمامي مراحل زندگي استفاده مي شود.

ماساژ در دنياي غرب به تازگي بعنوان عامل مفيد متداول گشته و شايستگي آن براي اكثر پزشكان و پيراپزشكان مشخص شده است.

(واكر، 1380، ص25)

ماساژ كودك بتازگي در رسانه هاي عمومي و نشريات اطلاعات پزشكي جايي را براي خود اختصاص داده و به اكثر بيمارستان‌ها، بخصوص بخش زايمان و مراقبت‌‌هاي ويژه‌ي كودك، معرفي شده است. برخي از اعضاي كالج سنتي   مامايي در حال حاضر مشغول آموزش نحوه‌ي ماساژ كودك به مادران هستند. همچنين كارگاههاي آموزشي توسط انجمن بازرسان سلامتي براي بازرسان سلامتي تشكيل شده است كه اعضاء را تشويق به تشكيل گروههاي ماساژ كودك در مراكز پزشكي مراقبت از كودك مي‌كند.

(واكر، 1380، ص26)

ماساژ در هنگام تولد

...

 

فهرست مطالب

مقدمه....................................... -

چرا ماساژ................................... 1

فصل اول

تعاريف:

تعريف ماساژ................................. 3

تعريف ماساژ كودك............................ 7

تعريف ماساژ درماني.......................... 8

تعريف حركت درماني........................... 9

تعريف تربيت بدني سنتي........................ 11

تعريف بازتاب درماني......................... 15

فصل دوم

بخش اول:

ديدگاههاي حركت درماني....................... 18

بخش دوم:

نظريه ها، نظامها و تكنيكهاي ويژه............ 22

ماريامونته سوري............................. 22

ژان پياژه................................... 23

ب.اف.اسكينر................................. 24

بخش سوم:

تربيت بدني.................................. 24

رادولف لابان و تربيت حركتي.................... 25

موسكاموستون- از دستور تا كشف................ 27

فصل سوم

بخش اول:

انواع حركت درماني........................... 29

حركت فعال................................... 29

حركات غيرفعال................................ 29

بخش دوم:

انواع حركات ماساژ........................... 33

انواع نوازش كردن (استروك).................... 34

فشردن (نيدينگ).............................. 38

ضربه زدن (پركاشن)........................... 41

حركات لرزشي................................. 42

ممنوعيتهاي ماساژ............................. 43

فصل چهارم

بخش اول:

رفتار حركتي.................................. 45

علل خامي حركتي............................... 46

عوامل رواني اجتماعي و خام حركتي جسماني....... 48

بدكاركرديهاي مغزي........................... 49

مشكلات استخواني و نابهنجاريهاي اسكلتي.......... 55

نشانگان كودك خام حركت....................... 56

فصل پنجم

بخش اول:

رويكردهاي درماني استاندارد براي بهبود بدكاركردي حركتي    60

آرامش دهي................................... 60

آمادگي جسماني............................... 60

نيرومندي..................................... 60

انعطاف پذيري مفصل........................... 60

مقاومت عضلاني................................ 60

مقاومت قلبي- ريوي............................ 60

هماهنگي...................................... 60

وضعيت بدني.................................. 60

بخش دوم:

تاثير ورزش و فعاليتهاي بدني بر روي اعصاب..... 62

حركت درماني در اختلالات روحي و رواني.......... 63

حركت درماني و فيزيوتراپي در ناراحتيهاي عصبي.. 66

شياتزو (طب سوزني)........................... 67

روش درمان در شياتزو......................... 68

آب درماني و حمام درماني...................... 69

دست درماني يا درمان با دست “Manual Yheropy”...... 70

فصل ششم

بخش اول:

ماساژ، حركت و تحرك........................... 72

چرا تماس اهميت دارد........................... 74

بخش دوم:

روغن هاي اصلي ماساژ......................... 76

روغن بذر انگور.............................. 76

روغن بادام شيرين............................. 77

روغن نارگيل................................. 77

بخش سوم:

روغنهاي اصلي................................ 78

اسطو خودوس انگليسي.......................... 79

بابونه...................................... 79

درخت چاي.................................... 80

رز.......................................... 80

كندر........................................ 80

مر (نوعي صمغ)............................... 80


 

 

فصل هفتم

بخش اول:

آماده شدن براي شروع مراحل ماساژ............. 82

مراحل ماساژ................................. 82

چگونه ماساژ به بدن كمك مي كند............... 83

اثرات ماساژ بر دستگاههاي مختلف بدن........... 84

شل شدن بدن و بهبود گردش خون.................. 85

بخش دوم:

انواع درمان................................. 86

درمان سوئدي................................. 86

ماساژ درماني شرقي........................... 87

درمان بيماري هاي استخواني................... 88

ماساژ درماني عصبي عضلاني...................... 89

رايحه درماني................................. 89

بخش سوم:

ماساژ نشسته چيست؟........................... 90

فصل هشتم

بخش اول:

درك هندشياتسو............................... 100

آمادگي براي استفاده از شياتسو به عنوان يك درمان    100

نصف النهار، تي‌سو‌بو، كيو و جيتسو............. 101

تي‌سو‌بو...................................... 102

كيو و جيتسو................................. 102

جدول نقاط فشاري مورد استفاده در ماساژ شياتسو 103

درك مراحل اساسي ماساژ براي شياتسو........... 104

بخش دوم:

درك بازتاب شناسي............................ 105

عنوان                                                  صفحه

 

روشهاي آرام سازي مورد استفاده در بازتاب شناسي 106

استفاده از روشهاي Basic Holding (تماس با كف دست).. 107

استفاده از روشهاي Basic Finger (بر اساس انگشت)... 108

فصل نهم

ترجمه مقالات اينترنتي

مقاله A: بررسي مدارك موجود در اثر گذاري، بي خطري و هزينه طب سوزني،

ماساژ درماني و اشعه درماني در درمان درد ستون فقرات 110

مقاله B: رايحه درماني و ماساژ مدارك ساندرا با كل بي خطري و كارآمدي استفاده

از رايحه درماني و ماساژ را توسط پرستاران كودكان بررسي مي كند 125

مقاله C: آيا ماساژ درماني در درمان استرس موثر است؟  136

فصل دهم

فهرست منابع فارسي و انگليسي و اينترنتي

منابع فارسي و انگليسي....................... 140

منابع اينترنتي................................ 140

 

 

114 ص فایل WORD

7 ص فهرست