دانلود تحقیق طلاق در ادیان مختلف؛ از آئین زرتشت و یهود تا شرایط و انواع آن در اسلام

دانلود تحقیق طلاق در ادیان مختلف؛ از آئین زرتشت و یهود تا شرایط و انواع آن در اسلام

دانلود تحقیق طلاق در ادیان مختلف؛ از آئین زرتشت و یهود تا شرایط و انواع آن در اسلام

گروه دین و اندیشه: آنان که ایمان مذهبی دارند کمتر به طلاق رو می‌آورند تا آنان که چنین ایمانی ندارند. بی‌هیچ شبهه، علت این امر آن است که معمولاً‌ در لوای دین و اعتقادات مذهبی طلاق بعدی اخلاقی می پذیرد. ایمان به تداوم حیات خانواده کمک می‌کند.

 

آنچه در ورای قانون و هم وجدان جای می‌گیرد اخلاق و اعتقادهای دینی است که در عمق وجدان انسان ها است و در نهان و آشکار اندیشه و عمل را در کنترل دارد. بنابراین در این مبحث طلاق را از دیدگاه ادیان (اسلام، زرتشت، یهود، مسیحیت) مطرح می‌نماییم.

در آغاز این نکته لازم به توضیح است که دین می‌تواند عاملی در راه جلوگیری از طلاق به حساب آید. آنان که ایمان مذهبی دارند کمتر به طلاق روی می‌آورند تا آنان که چنین ایمانی ندارند بی‌هیچ شبهه، علت این امر آن است که معمولاً‌ در لوای دین و اعتقادات مذهبی طلاق بعدی اخلاقی می پذیرد. ایمان به تداوم حیات خانواده کمک می‌کند.

یهود

مسیحیت 

زرتشت

نقش جنسیتی زن در جامعه

زنان و طلاق

و ...

فایل ورد 15 صفحه