دانلود مقاله زندگی نامه امیر کبیر

دانلود مقاله زندگی نامه امیر کبیر

دانلود مقاله زندگی نامه امیر کبیر

مقدمه:

محمد شاه در ششم شوال سال 1264 هـ . ق. در تهران در گذشت. وي كه ارادت خاصي نسبت به حاج ميرزا آقاسي صدراعظم خود داشت؛ در اواخر زندگي خود به علت بيماري زمام امور مملكت را در بست در اختيار حاجي ميرزا ـ آقاسي قرار داد. نظر به نارضايتي عمومي كه از شيوة صدارت حاجي وجود داشت، انتظار مي رفت كه با فوت شاه اغتشاش و ناامني در سراسر ايران برپا شود، به ويژه اينكه مخالفان حاجي سخت در صدد بودند تا از وي انتقام بگيرند. انگليسي ها كه به وسيلة دكتر معالج محمد شاه، از وضعيت مزاجي او مطلع بودند كه شاه چند روزي بيش زنده نخواهد ماند، روي همين اصل توسط فرستاده ويژه اي خبر فوت شاه را به وليعهد در تبريز رساندند.

روس ها نيز در اين امر پيشقدم شدند و با اعزام فرستاده اي به تبريز خبر فوت محمد شاه را به وليعهد اطلاع دادند. در هر صورت اعلام اين خبر، ناصر الدين شاه در صدور تدارك عزيمت به تهران برآمد و امير كبير مقدمات لازم حركت وي را فراهم نمود.


شرح حال ميرزا تقي خان امير كبير و خدمات وي قبل از صدارت:

  • ميرزا تقي خان يا ميرزا محمد تقي خان، پسر مشهدي قربان هزاوه اي فراعاني از اهالي قريه هزاوه واقع در 12 كيلومتري شمال غربي شهرستان اراك است. از آنجا كه قريه هزاوه در مجاورت فراهان اراك قرار دارد و فراهان همانند آشتيان از مناطق اديب پرور ايران بوده و خانوادة قائم مقام نيز به اين منطقه تعلق داشته ، لذا خانوادة اميركبير به خدمتكاري خانوادة قائم مقام مشغول بوده است، پدر امير كبير كه فرزند طهماسب بيك نوكر ميرزا حسين وفا بوده، دئر خدمت اين خانواده به آشپزي اشتغال داشته و بعد از زيارت عتبات عاليات و مكه به كربلاي و سپس حاج قربان بيك ـ آشپز معروف گرديده و در آخرهاي عمر خود به سمت قاپوچي ( درباني ) قائم مقام دوم انتخاب گرديده است. معروف است كه وي در شب قبل از دستگيري قائم مقام، خواب اين حادثه را ديده بود.
  • تاريخ تولد اميركبير حدوداً بين سالهاي 1214ـ 1210 هـ .ق بوده است. امير از سن طفوليت در خاندان قائم مقام فراهاني مشغول خدمت بود و به واسطة هوش فطري و استعداد ذاتي كه از خود نشان مي داد، قائم مقام را بر آن داشت تا در تعليم و تربيت وي نهايت كوشش را به عمل آورد.

گفته مي شود اميركبير در دوران كودكي ناهار بچه هاي قائم مقام را به اتاق آنها مي برده و سپس هنگامي كه پشت در اتاق منتظر ظروف غذا مي ايستاده از باب تيز هوشي و ذكاوت مبادرت به استراق سمع كلمات متبادله بين فرزندان قائم مقام مي نموده. روزي قائم مقام سؤالاتي چند از فرزندان خود به عمل آورد و چون آنها قادر به پاسخگوئي نبوده اند، امير پاسخ مي دهد. قائم مقام از وي سؤال مي نمايد كه مطالب را از كجا آموختي؟ وي پاسخ مي دهد از پشت درب اتاق بچه هاي شما. قائم مقام از وي خوشش آمده و دستور مي دهد تا معلم فرزندانش به وي نيز درس بياموزد. امير نيز با شوق و اشتياق به فراگيري درس مشغول شد، همين كه به سن رشد رسيد، در خدمت ميرزا ابولقاسم قائم مقام و دستگاه محمد خان زنگنه ـ امير نظام، وارد خدمت دولتي مي گردد و بنا به گفتة ميرزا جعفر فورموجي : چون قائم مقام در ناحيه احوال ميرزا تقي خان آثار رشد و تمايل شهامتي ديد تفرس كرد او را در اعداد نويسندگان خويش معدود نمود و از آن پس چندي در سلك محررين محمد خان زنگنه امير نظام منسلك گرديد. به سبب جوهر ذاتي و كارداني به اندك مدت از امثال و اقران خويش قصب السبق ربوده و يك و به مناصب بزرگ رسيد. هنگامي كه قائم مقام به صدارت مي‌رسد ميرزا تقي خان را به برادر زادة خود ميرزا اسحق مي‌سپرد و مي گويد: الحق يكا دزيتها يعيني. در حق قوه مدركه اش صادق است و فالله خير حافظ و هوارحم الراحمين. خلاصه اين پسر ترقيات دارد و قوانين بزرگ به روزگار مي گذارند.

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

مقدمه

1

شرح حال ميرزا تقي‌خان امير كبير و خدمات وي قبل از صدارت

1

صدارت ميرزاتقي خان امير‌كبير

6

بركناري و قتل اميركبير

13

نتيجه‌گيري

18

منابع مورد تحقيق

19